Czego uczymy się na szkoleniach BHP?


Szkolenia dla pracowników odbywają się w trybie dziennym i są zakończone krótkim testem podsumowującym. W czasie szkolenia pracownicy uczą się przeróżnych rzeczy odnoszących się do rytmu ich pracy oraz praw i przywilejów. Każdy pracownik musi wykazać się znajomością przepisów prawa pracy oraz umieć wykorzystywać je w praktyce. Jeżeli pracownik nie legitymuje się odpowiednią wiedzą, może zostać poproszony o ponowne przejście szkolenia. Szkolenie bhp jest zazwyczaj wykonywane przez osobę z zewnątrz firmy. w Polsce funkcjonuje wiele firm, które prowadzą kursy i szkolenia bhp poznań. Ich działanie polega na oddelegowaniu właściwego pracownika do danego ośrodka (firmy, bądź ośrodka akademickiego), bądź też przyjęcie pracowników danej firmy do budynku szkoleniowego. W czasie szkolenia kursanci uczą się nie tylko teorii, ale również praktyki. Jedną z najbardziej cenionych umiejętności, które zostają wyniesione ze szkolenia bhp, jest ratowanie osoby chorej, bądź ofiary wypadku. W czasie szkolenia bhp każdy ma możliwość poćwiczenia swoich umiejętności na specjalnym fantomie, który imituje osobę poszkodowaną. Nad prawidłowym przebiegiem działań czuwa szkoleniowiec, który w razie pomyłki instruuje kursanta oraz daje mu istotne wskazówki. Szkolenie bhp kończy się wydaniem stosownego certyfikatu, bądź też wydaniem pieczątki przez zakład szkoleniowy. Certyfikat jest akceptowany przez wszystkie firmy i daje gwarancje pracodawcy, że jego pracownik rzeczywiście zna zasady prawa pracy.